12 Dec
סקירת דרכים לעבודה עם מסמכי Word ו-Google Docs

אחד האתגרים הגדולים שעומדים בפני מי שעובד עם מסמכי Word או מסמכי Google Docs, הוא השילוב של הקראת טקסט והקלדה קולית. לפניכם כמה שיטות לשילוב זה במסמכים.Windows


Microsoft Word 365

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (הכתבה) ובהקראת טקסט. הקראה נעימה ואנושית עם הקול "הילה".
חסרונות: נדרש חיבור אינטרנט.

ראה הקראת טקסט בתוכנת Word, הכתבת טקסט בתוכנת Word


Google Docs + דפדפן Microsoft Edge

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (Google Docs) ובהקראת טקסט (Microsoft Edge). הקראה נעימה ואנושית עם הקול "הילה". נתמך באנדרויד (הקלדה קולית עם Gboard) ובמחשב.
חסרונות: ההקראה מתאפשרת רק על-ידי בחירת טקסט והעתקתו לקליפ-בורד. אין מעקב ויזואלי אחרי ההקראה. נדרש חיבור אינטרנט.

ראה Google Docs, דפדפן Microsoft Edge


Google Docs + עלמה רידר

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (Google Docs) ובהקראת טקסט (עלמה רידר).
חסרונות: מוגבל להתקנה מקומית על מחשב PC. נדרש תשלום (עלמה רידר). נדרש חיבור אינטרנט (הקלדה קולית ב- Google Docs).

ראה Google Docs, עלמה רידר


Google Docs + תוסף Read Aloud

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (Google Docs) ובהקראת טקסט (תוסף Read Aloud).
חסרונות: מוגבל לעבודה על מחשב (תוסף Read Aloud). הקראה רובוטית עם הקול "אסף" (תוסף Read Aloud). נדרש חיבור אינטרנט להקלדה קולית בעברית (Google Docs).

ראה Google Docs, תוסף Read Aloud


iOS


Microsoft Word 365

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (הכתבה) ובהקראת טקסט. הקראה נעימה ואנושית עם הקול "הילה". הכתבה בעזרת Word או באמצעות הקלדה קולית ב-iOS. נתמך בiPhone, iPad, מחשב Apple.
חסרונות: נדרש חיבור אינטרנט בעת הקלדה קולית בעברית.

ראה הקראת טקסט בתוכנת Word, הכתבת טקסט בתוכנת Word, הקראה ב-iOS, הקלדה קולית ב-iOS


Google Docs

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (Google Docs או iOS) ובהקראת טקסט (iOS). נתמך ב-iPhone, iPad, מחשב Apple.
חסרונות: ההקראה של iOS קצת פחות אנושית ומדויקת. נדרש חיבור אינטרנט בעת הקלדה קולית בעברית.

ראה Google Docs, הקראה ב-iOS, הקלדה קולית ב-iOS


אנדרויד

Microsoft Word 365 + Gboard

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (Gboard) ובהקראת טקסט (Word). הקראה נעימה ואנושית עם הקול "הילה".
חסרונות: נדרש חיבור אינטרנט.

ראה הקראת טקסט בתוכנת Word, הכתבת טקסט בתוכנת Word, אפליקציית Gboard

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.