12 Dec

אחד האתגרים הגדולים שעומדים בפני מי שעובד עם מסמכי Word או מסמכי Google Docs, הוא השילוב של הקראת טקסט והקלדה קולית. לפניכם כמה שיטות לשילוב זה במסמכים.Windows


Google Docs + דפדפן Microsoft Edge

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (Google Docs) ובהקראת טקסט (Microsoft Edge). הקראה נעימה ואנושית בעזרת הקול "הילה". נתמך באנדרויד (הקלדה קולית עם Gboard) ובמחשב.
חסרונות: ההקראה מתאפשרת רק על-ידי בחירת טקסט והעתקתו לקליפ-בורד. אין מעקב ויזואלי אחרי ההקראה. נדרש חיבור אינטרנט.

ראה Google Docs, דפדפן Microsoft Edge


Google Docs + עלמה רידר

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (Google Docs) ובהקראת טקסט (עלמה רידר).
חסרונות: מוגבל להתקנה מקומית על מחשב PC. נדרש תשלום (עלמה רידר). נדרש חיבור אינטרנט (הקלדה קולית ב- Google Docs).

ראה Google Docs, עלמה רידר


Google Docs + תוסף Read Aloud

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (Google Docs) ובהקראת טקסט (תוסף Read Aloud).
חסרונות: מוגבל לעבודה על מחשב (תוסף Read Aloud). הקראה רובוטית עם הקול "אסף" (תוסף Read Aloud). נדרש חיבור אינטרנט להקלדה קולית בעברית (Google Docs).

ראה Google Docs, תוסף Read Aloud


iOS


Google Docs

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (Google Docs או iOS) ובהקראת טקסט (iOS). נתמך ב-iPhone, iPad, מחשב Apple.
חסרונות: ההקראה של iOS קצת פחות אנושית ומדויקת. נדרש חיבור אינטרנט בעת הקלדה קולית בעברית.

ראה Google Docs, הקראה ב-iOS, הקלדה קולית ב-iOS


Microsoft Word

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (iOS) ובהקראת טקסט (Word או iOS). נתמך בiPhone, iPad, מחשב Apple
חסרונות: ההקראה של iOS קצת פחות אנושית. נדרש חיבור אינטרנט בעת הקלדה קולית בעברית.

ראה Word, הקראה ב-iOS, הקלדה קולית ב-iOS


Microsoft OneDrive Word + דפדפן Microsoft Edge

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (iOS) ובהקראת טקסט (Microsoft Edge או iOS). נתמך ב-iPhone, iPad, מחשב Apple. הקראה נעימה ואנושית בעזרת הקול "הילה".
חסרונות: נדרש חיבור אינטרנט בעת הקלדה קולית בעברית.

ראה Microsoft Edge, הקלדה קולית ב-iOS


אנדרויד


Microsoft OneDrive Word + דפדפן Microsoft Edge + מקלדת Gboard

יתרונות: תמיכה בו זמנית בהקלדה קולית (מקלדת Gboard) ובהקראת טקסט (Microsoft Edge). הקראה נעימה ואנושית בעזרת הקול "הילה".
חסרונות: מוגבל לעבודה עם אנדרויד (הקלדה קולית בטלפון או בטאבלט). נדרש חיבור אינטרנט.

Microsoft Edge, מקלדת Gboard

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.