פנסיונרים מקריאים לתלמידים עם דיסלקציה

מיזם "קורא הדורות" מחבר תיכוניסטים בעלי דיסלקציה לפנסיונרים המקריאים להם חומרי לימוד, בהתנדבות. הצורך בהקראה אנושית עולה במצבים בהם כלים להקראת טקסט אינם מועילים. לדוגמה, כאשר התלמיד מתמודד עם סיכומים בכתב יד, עם דפים שצולמו או שוכפלו באיכות גרועה מאוד, עם ספרי לימוד מרובי תמונות, טקסטים רוויים במונחים מקצועיים, ועוד.

ההתקשרות בין המקריא והתלמיד היא בעיקרה טלפונית – התלמיד שולח למקריא חומר סרוק, והמקריא שולח לו בחזרה הקלטות קוליות. התלמיד מתבקש מצידו לעדכן את המקריא לגבי תרומתו של זה להצלחת לימודיו.

המקריא והתלמיד יעברו שניהם תהליך הכשרה קצר, כדי ששיתוף הפעולה ביניהם יהיה מיטבי ומספק.

מיזם "קורא הדורות" נמצא בשלב פיילוט והרשמת התלמידים היא ללא עלות.

טופס הרשמה לתלמידים

טופס הרשמה למקריאים