Google Docs

Google Docs הוא מעבד תמלילים אונליין חינמי. האפליקציה מאפשרת, בין השאר, הקלדה קולית ותיקון שגיאות כתיב, ומיעודת במקרה שלנו לשימוש במחשב.

לקבלת עזרה טכנית בהתקנה והפעלה  


שימוש

לפתיחת האפליקציה: Google Docs

כדי להקליד בעזרת הדיבור רצוי להשתמש במיקרופון חיצוני. 

1. לחצו על כלים, ולאחר מכן על הקלדה קולית.

2. לחצו על סמל הרמקול והתחילו לדבר.

Google Docs מאפשר שילוב נוח של הקלדה קולית והקלדה במקלדת. את הטקסט אפשר לשמוע באמצעות התקנה מקומית של עלמה רידר או באמצעות Read Aloud.