קיימות שלוש דרכים לקרוא – באמצעות העיניים, האוזניים, והאצבעות. תלמיד עם דיסלקציה לעולם לא יוכל לקרוא בעיניו באותה הקלות שבה קוראים חבריו. אולם כמו כל תלמיד, גם הוא נדרש ואף זכאי להיחשף לאוצר מילים, לרעיונות, למידע ולידע כדי להצליח בלימודיו. אם ילדכם היה עיוור, ספרי ברייל או ספרי שמע (אודיו) היו מאפשרים לו לקרוא באוזניו ובאצבעותיו. אף אחד לא היה אומר שהוא עצלן או טיפש כי אינו קורא בעיניו. אבל כשמדובר בתלמיד עם דיסלקציה, קריאה באוזניים אינה נחשבת בעיני רבים לקריאה של ממש. אולם זו קריאה לכול דבר – זו למידה, זו אוריינות.

בדומה לקריאה, קיימות גם מספר דרכים לכתוב: באמצעות האצבעות (עיפרון, הקלדה) ובאמצעות דיבור (הקלדה קולית). כתיבה בדיבור היא האלטרנטיבה היחידה שקיימת עבור מי שאינו מסוגל לזכור כיצד מאייתים מילים. אולם כתיבה בדיבור, בדומה לקריאה באוזניים, אינה נחשבת בעיני רבים לכתיבה של ממש, אם כי זו כתיבה לכול דבר – זו הבעה, זו תקשורת.

אם נתעלה מעל התפיסה שקריאה בעיניים וכתיבה באצבעות הן הדרכים היחידות ללמוד, נוכל לאמץ דרכים נוספות. ילדי בית הספר מקדישים לרוב ארבע או חמש שנים ללימוד קריאה בעיניים וכתיבה באצבעות. כבר בגן הילדים הם לומדים את אותיות האלף בית, ובהגיעם לכיתה ד' ההנחה היא שסיימו את שלב לימוד הקריאה והכתיבה. כמו כל תלמיד, גם תלמיד עם דיסלקציה ראוי להדרכה הטובה ביותר כדי לפתח את מיומנויות הקריאה בעיניים והכתיבה באצבעות. אולם בו זמנית חשוב ללמד אותו כיצד לקרוא באוזניים ולכתוב באמצעות דיבור.

סביבה התומכת בכלים להקראת טקסט והקלדה קולית מאפשרת לתלמיד להתפתח ולהצליח בהסתמך על חוזקותיו. לכל תלמיד מגיעה הזדמנות שווה להתקדם בלימודיו מתוך חוויה של ערך עצמי חיובי, וזאת בין אם הוא קורא בעיניים, באוזניים או באצבעות, ובין אם הוא כותב באצבעות או בדיבור. במילים אחרות, אל לנו להתפשר ולהסתפק בהישגים לימודיים נמוכים או דרישות לימודיות מצומצמות בשל דיסלקציה. כפי שאנו מאפשרים לילד נכה גישה פיזית לכיתת המצוינות, כך גם נאפשר לתלמיד עם דיסלקציה גישה קלה לתכנים לימודיים התואמים את יכולותיו, גם כאשר המגבלה שלו איננה גלויה לעין.

תלמיד המצליח ללמוד באמצעות שמיעה ודיבור יפרח וימצה את יכולותיו. יש מי שסוברים כי הוא לא ילמד לקרוא ולכתוב אם תינתן לו גישה לכלים מסייעים, אולם המחקרים מראים אחרת: שני הנתיבים יחדיו מעודדים את התלמיד לפתח את יכולותיו ומהווים נתיב לימודי שלם, בו אמצעי הלימוד מותאמים לתלמיד, ולא ההיפך.

הדרכים החדשניות לקריאה ולכתיבה המובאות באתר זה אינן מיושמות עדיין באופן רשמי במערכת החינוך, אולם אני מאמין שזה רק עניין של זמן. בינתיים, נהיה אנחנו, הורים, מורים ומנהלים, למובילי מהפכת הקריאה והכתיבה, וכך נסייע לילדים עם דיסלקציה לרכוש יכולות לימוד, אהבת לימוד, מיצוי הפוטנציאל הטמון בהם, ופיתוח ערך עצמי חיובי.