iOS

מערכת iOS מאפשרת הקראת כל טקסט המוצג במסך.

לקבלת עזרה טכנית בהתקנה והפעלה


התקנה

  1. הגדרות  > נגישות > הקראת תוכן

להסבר מלא על אפשרויות הקראת התוכן, קראו באתר התמיכה של Apple:
האזנה ל‑iPhone מקריא את התוכן שמוצג על המסך, מלל נבחר ומשוב הקלדה

שימוש

  • שמיעת הטקסט הנבחר: בחרו את הטקסט, ואז הקישו על הקראה

  • שמיעת המסך כולו: החלקו מטה בשתי אצבעות מראש המסך. השתמשו בפקדים המוצגים כדי להשהות את ההקראה או כדי לבצע התאמה של קצב ההקראה.

  • שמיעת משוב בעת ההקלדה: התחלו להקליד. לשמיעת חיזוי הקלדה (כשאפשרות זו נבחרת), געו והחזיקו כל מילה.