Google Drive

Google Drive מאפשר המרה של קובץ PDF עם טקסט סרוק לקובץ Google Docs. הוא שימושי במיוחד להמרת קבצים עם דפים רבים. להמרת דף יחיד אפשר להשתמש ב-Google Lens.

שימוש

1. העלו קובץ PDF סרוק ל- Google Drive.

2. לחצו על קובץ ה-PDF עם הלחצן הימני של העכבר ובחרו פתיחה באמצעות > Google Docs

שימו לב: תפריט "פתיחה באמצעות" זמין בדפדפן המחשב בלבד.

רצוי לבצע את ההמרה על קבצים הכוללים עד 20 עמודים. פצלו קבצי PDF גודלים ליחידות בנות 20 עמודים.

את הטקסט המתקבל העתיקו לתוכנת הקראת טקסט, כגון Microsoft Word.

אפשר לקרוא קבצי PDF שאינם סרוקים, כלומר כאלה שהופקו באופן דיגיטלי, באמצעות Microsoft Edge, עלמה רידר או Natural Reader, בלי צורך להמירם לטקסט.