Classoos

classoos היא חנות של ספרי לימוד בפורמט דיגיטלי. 

שימוש

לפתיחת האפליקציה: classoos

עלותם של ספרי הלימוד הדיגיטליים בחנות classoos היא נמוכה יחסית. חלק מהספרים כוללים תמיכה באודיו, המתבססת על מנוע הדיבור של גוגל. 

במקרה ואין לספר המבוקש תמיכה באודיו, מומלץ לפעול על פי אחת הדרכים הבאות:

  1. להקשיב לספר בספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה
  2. לסרוק את העמודים הרלוונטיים באמצעות Google Lens ולשמוע את הטקסט באחד מאמצעי ההקראה.
  3. לסרוק את העמודים הרלוונטיים באמצעות אפליקציית CamSanner, להמירם באמצעות i2OCR, ולשמוע את הטקסט באחד מאמצעי ההקראה.