OrCam MyReader 2

OrCam MyReader 2 נצמד למשקפיים, מזהה כל טקסט ומקריא אותו, ללא צורך בחיבור לרשת.


הקראת הטקסט ב-OrCam MyReader 2 מבוססת על המנוע של עלמה רידר.

עלות המכשיר 15,000 ש"ח.

למידע נוסף:
OrCam MyReader 2