Google Translate

אפליקציית Google Translate מיועדת לתרגום טקסטים, אבל אנחנו עושים בה שימוש נוסף: היא שימושית לזיהוי ולהמרה של טקסטים מודפסים בעברית. ראו גם: Google Lens.

האפליקציה שימושית להמרת דף בודד או תמונה. כדי להמיר מסמכים מרובי דפים, מומלץ להשתמש בשירות i2OCR.

לקבלת עזרה טכנית בהתקנה והפעלה  


הורדה

Android Google Play
iOS App Store


שימוש

1. שנו את שפת המקור לעברית.

2. הקישו על סמל המצלמה.

3. הקישו על סריקה ולאחר מכן על העיגול.

4. בחרו את כל הטקסט או החליקו עם האצבע על הטקסט הרצוי. לאחר מכן הקישו על הפס הכחול.

5. כדי לשמוע את הטקסט הקישו על הרמקול, או השתמשו במנוע הדיבור של הטלפון, או הדביקו אותו בעלמה רידר.