Google Chrome

דפדפן Google Chrome במכשירי אנדרויד מאפשר הקראת טקסט בעברית באמצעות מנוע הדיבור המוגדר במכשיר.

לקבלת עזרה טכנית בהתקנה והפעלה 


שימוש

1. פתחו דף אינטרנט בדפדפן Google Chrome

2. בחרו טקסט בעברית ולחצו על הקראה בקולאם תפריט הקראה בקול אינו מופיע, יש להתקין ולהגדיר את מנוע הדיבור החינמי של Google.

3. התאימו את מהירות ההקראה